top of page
  • Writer's picture

अंतर सेन्सर

Updated: Aug 10, 2021

या शिकवणीमध्ये, आपण निर्मिती बेस शील्डवर अंतर सेन्सर कसे वापरायचे ते शिकणार आहोत.वापरले जाणारे ब्लॉक

'अंतर सेन्सर' हा ब्लोक 'इतर ' विभागात आहे.


अंतर सेन्सर


अंतर सेन्सर ब्लॉक

वरील ब्लॉक सेन्सर समोरच्या अडथळ्याचे अंतर सेंटीमीटर मध्ये देतो.


उदाहरणबोर्डवर असे दिसेल
अंतर सेन्सर
.txt
Download TXT • 2KB

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page