top of page
IMG20210817170639_edited.jpg

संपर्क

तुमचा प्रश्न सबमिट करण्यापूर्वी, कृपया वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न पहा. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तिथे दिलेले असेल.

सबमिट केल्याबद्दल धन्यवाद!

Contact us: Contact
आमचा पत्ता

७०७८, छात्रावास १८,

आयआयटी बॉम्बे, पवई,

मुंबई, महाराष्ट्र

पिन- ४०००७६

​ईमेल - nirmitiboard@gmail.com

bottom of page